Welkom op de site van het

Diaconaal Platform Dordrecht (DPD)Beste diakenen en andere belangstellenden,

Nu de tijd nadert dat het 'kerkelijk bedrijf' weer op gang komt, geven we u graag een aantal zaken door. Daaronder ook twee uitnodigingen die we graag onder uw aandacht brengen. 

Belrondje
Het bestuur van het DPD heeft de afgelopen tijd een belrondje gemaakt langs de kerken die zich formeel (dat is: schriftelijk, namens de kerken-, parochie- of broederraad) hebben aangesloten bij het DPD (http://www.diaconaalplatformdordrecht.nl/dpd/deelnemers-dpd/) of dat nog overwegen. Er is toen aangekondigd dat er een uitnodiging zou komen voor een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de aangesloten kerken op 4 september. Die bijeenkomst gaat op die datum niet door; we hopen die nu later in het najaar te houden. 

 

Conferentie: Samen tegen armoede
De gemeente Dordrecht organiseert samen met een aantal organisaties een conferentie met als titel  "Samen tegen Armoede”.  Die vindt plaats  op 13 september 2018  van 9.00 – 13.00 uur bij Stichting Vrienden van De Hoop Provincialeweg 122 3329 KP Dordrecht. Zie bijlage.

Als u zich nog niet heeft aangemeld kunt u dit doen voor 6 september  door een mail te sturen naar mh.degroot2@dordrecht.nl.
Wilt u in deze mail  ook uw eerste en tweede voorkeur aangeven voor de workshops en of u gebruik wilt maken van de lunch. Heeft u een dieet of mag u bepaalde producten niet, laat het ook even weten!


Dag van de Dialoog in Dordrecht 
Mensen uit Dordrecht gaan op vrijdag 2 en zaterdag 3 november met elkaar in gesprek over het thema van dit jaar: Elkaar zien. De doelstelling is nieuwe verbindingen leggen tussen mensen, uit alle geledingen van Dordrecht, door waardevolle gesprekken te voeren. Gesprekken waarin mensen echt naar elkaar luisteren en ervaringen en dromen met elkaar delen. Op deze manier leren wij elkaar beter kennen en kunnen we elkaar beter begrijpen.

De Dag van de Dialoog is voor het eerst in 2002 in Rotterdam gehouden en is sindsdien uitgebreid tot in dit jaar naar meer dan 100 gemeenten, zie ook www.nederlandindialoog.nl

Doelstelling
 is het organiseren van 25 gesprekstafels rond het thema “elkaar zien”met aan elke tafel 6-8 deelnemers
Het gesprek wordt begeleid door een gespreksleider die de taak heeft om iedereen te inspireren en alle deelnemers aan bod te laten komen met hun ervaringen en ideeën  Het gesprek gaat via vier stappen. De vier stappen die in het gesprek worden doorlopen zijn: kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. De stappen helpen om te gaan vertellen en open te staan voor wat de ander te vertellen heeft. Het resultaat van het gesprek bepalen deelnemers zelf. Zij bepalen in de laatste stap zelf wat ze zich voornemen. De gespreksleider zal concrete stappen stimuleren door de vraag te stellen wat iemand nodig heeft om een stap daadwerkelijk te gaan zetten.  

Deelnemers 
De deelnemers worden gezocht uit alle wijken en  alle lagen van de bevolking van Dordrecht.
Voor het faciliteren van de gesprekken zoeken we organisaties en ondernemingen die een ruimte met een tafel en een gespreksleider ter beschikking willen stellen.
De gespreksleider wordt getraind in de gebruikte gespreksstappen in een training van 2 uur die door de organisatie van de Dag van de Dialoog  in Dordrecht zal worden gegeven.
Voor maatschappelijke organisaties en ondernemers kan het doel om mee te doen zijn:

·        Signaleren wat er in een wijk speelt

·        Mogelijkheid om mensen uit isolement of eigen problematiek te halen

·        De mensen waar het om gaat vragen naar hun beleving en behoefte,
    los van de eigen plannen en gewenste resultaten. 

·        Maatschappelijke betrokkenheid (MVO) in de eigen omgeving laten
    zien en concrete bijdrage leveren. 

Op dinsdag 4 september is er in de raadzaal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, Dordrecht een informatiebijeenkomst. Die begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) met een korte presentatie en daarna een gesprek met u over uw vragen en uw ideeën. Rond 20.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten en kunt u desgewenst nog even napraten.  U kunt zich opgeven voor de informatiebijeenkomst door een mail te sturen aan info@dialoogdordrecht.nl


Kerkruimte gezocht

De Stichting Ondersteuning Fonds Allochtone Kerken (SOFAK) is voor een Spaanssprekende gemeente op zoek naar een ruimte in Dordrecht waar de gemeente bijeen kan komen. 
Het betreft de Evangelische Zending Gemeente Huis van Gebed, die behoefte heeft aan onderdak voor de zondag (middag), maar ook voor dinsdag en donderdagavond.  Het gaat om een kerkruimte voor min. 100 personen (de avonden zijn voor bijbelstudie e.d. dus dat zal wel kleiner zijn).

Wie denkt te kunnen helpen, of meer informatie wil, kan contact opnemen met ds. Hans Eschbach, tel. 033-4725236, mail: eschbach316@gmail.com

 

Nieuwe coördinatoren Present
Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst op 15 maart j.l. namen we afscheid van Anita Stigter. Inmiddels is de vacature vervuld: Anita kreeg twee opvolgsters, Ellen van Dorp en Tineke Geertsema. Op de site van Present Dordrecht-Papendrecht stellen zij zich voor; zie
 
https://stichtingpresent.nl/dordrecht/nieuwecoordinatoren/ 

 

Halfjaarlijkse bijeenkomst: Save the date
Voor mensen die het tot eerder even hadden gemist: de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland op donderdagavond 11 oktober. 
Locatie: de Oud Katholieke kerk in de Voorstraat. Uitnodiging volgt. 


Hartelijke groet,

DIACONAAL PLATFORM DORDRECHT

ds. Wim Aanen, voorzitter
078-6311943


Klik hier voor het verslag van de laatste halfjaarlijkse bijeenkomst van 15 maart 2018.