Welkom op de site van het

Diaconaal Platform Dordrecht (DPD)

Beste caritas-medewerkers, diakenen en andere belangstellenden,

hierbij nodigen wij u hartelijk uit voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Diaconaal Platform Dordrecht. Die hopen we te houden op de aangekondigde datum, 

dinsdag 15 oktober om 19.30 (ontvangst, koffie) / 20.00 uur 

Locatie is deze keer het gebouw van het Kerkgenootschap Leger des Heils, Kasperspad 28. Dat is te bereiken via de doorgang na huisnummer 26. Op de binnenplaats kunnen een beperkt aantal auto’s - een stuk of 13 - geparkeerd worden, dus het advies is op de fiets te komen óf er rekening mee te houden dat u uw auto elders neer moet zetten. 

Het thema is deze avond Inzonderheid of Uitzonderlijk; zoals genoemd in de vooraankondiging gaat het daarbij om de vraag of we diaconaal hetzelfde omgaan met meelevende leden van onze kerk en gemeente als met ‘buitenstaanders’. U krijgt hierover een paar casussen voorgelegd. 
Na de pauze is er deze keer ook weer een 'rondje langs de velden’. 

We hopen u in groet getale te ontmoeten, volgende week. 

DIACONAAL PLATFORM DORDRECHT


*********************************


Beste diakenen, caritas-medewerker en andere belangstellenden, 
 
Na een lange zomer weer een aantal berichten van het DPD.
 
Halfjaarlijkse bijeenkomst
Hopelijk staat ie al in uw agenda, maar voor het geval dat niet zo is: de halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD staat gepland voor dinsdagavond 15 oktober a.s. 
U krijgt nog een uitnodiging met meer informatie over het programma en de locatie, maar voorlopig kunt u de avond vrijhouden voor deze bijeenkomst. 
In ieder geval willen we de vraag aan de orde stellen of we anders (moeten) omgaan met hulpvragen uit de eigen kerkelijke gemeente dan met vragen van buitenstaanders. Paulus schrijft enerzijds dat de Galaten “voor iedereen het goede” moeten doen, maar voegt er in één adem aan toe dat dat vooral geldt “voor onze geloofsgenoten” (Galaten 6:10). Hoe ga je daar als diaken en caritasmedewerker mee om? 
Verder willen we u weer bijpraten over een ontwikkelingen bij een aantal vrijwilligersorganisaties en is er ook ruimte voor uw vragen of berichten.
 
Websites
Het is voor professionals al bijna onmogelijk om zicht te krijgen en houden op het aanbod van organisaties die dienstbaar willen zijn aan stadsgenoten 'in nood’; laat staan dat u dat als ‘vrijwilliger’ zou kunnen. Maar er zijn wel de nodige websites met een breed aanbod. Zo lanceerde de gemeente Dordrecht onlangs Geld en zo Dordt (https://www.geldenzodordt.nl/alle-voorzieningen): “een website voor Dordtenaren met voorzieningen voor een makkelijker en leuker leven. Vooral als je moeite hebt met rondkomen.” Op de site staan voorzieningen die het DPD op haar site heeft staan, maar ook nog een groot aantal andere. We maken een aparte pagina op de DPD-website met links naar deze site, wellicht ook naar andere, en zetten daar ook een eigen ’sociale kaart’ op. 
 
Spoedwonen
Soms raken mensen van het ene op het andere moment hun woning of kamer kwijt en staan ze op straat. Daarvoor hebben we natuurlijk het Leger des Heils, maar het komt voor dat mensen daar niet terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat er kinderen in het spel zijn. Hulpverleners bellen dan nog wel eens met ‘de kerk’ en vragen of die een oplossing weet. Meestal is dat niet het geval, maar het komt voor dat een gemeentelid bereid is zijn of haar huis open te stellen. Het zou mooi zijn als dat vaker zou  gebeuren. Daarom de vraag of u in uw kerk of gemeente mensen kent die in schrijnende gevallen tijdelijk iemand kunnen en willen huisvesten. Dat is geen kleinigheid en er moeten dus ook goede afspraken gemaakt worden. Maar misschien wilt u vast eens nadenken over de vraag; op 15 oktober komen we erop terug.

Hartelijke groet,

DIACONAAL PLATFORM DORDRECHT

ds. Wim Aanen, voorzitter
078-6311943


Klik hier voor het verslag van de laatste halfjaarlijkse bijeenkomst van 14 maart 2019.