Welkom op de site van het

Diaconaal Platform Dordrecht (DPD)


 
H
alfjaarlijkse bijeenkomst

Onze volgende bijeenkomst hopen wij te houden op: 
donderdagavond 10 november in de Julianakerk van de Gereformeerde Gemeente, hoek Mauritsweg en Krispijnseweg. 
Om 19.30 uur inloop en koffie, 20.00 aanvang. 
 
 
Tijdens het eerste deel van de vergadering is het woord aan de coördinator van Micha Nederland, mw. Tiny Hoving. Zij geeft een presentatie over Micha Nederland, en in het bijzonder over de Micha Cursus. We hebben haar uitgenodigd in de hoop en verwachting dat in veel kerkelijke gemeenten in Dordrecht die cursus aangeboden kan worden, en zo het diaconaal bewustzijn van gemeenteleden zal worden vergroot. 
Diakenen en andere die de cursus in hun gemeente zouden willen aanbieden mogen alvast donderdagavond 8 december ‘blokken’ in hun agenda; dan is er voor hen een instructieavond in Dordrecht.
 
Na de pauze willen we u nog graag over een aantal zaken informeren. Zo zijn we op zoek naar iemand die mw. Wilma van Rijn wil opvolgen als vertegenwoordiger van ‘de kerken’ in de WMO-adviesraad. Er wordt ook weer gepraat over nauwe(re) samenwerking tussen een aantal hulporganisaties en wellicht kunnen we u daar op deze avond wat meer over vertellen. Zo mogelijk koppelen we ook nog een en ander terug van wat u afgelopen voorjaar naar voren hebt gebracht . En natuurlijk is er vóór de afsluiting een rondvraag.
 
We hopen u in grote getale te ontmoeten op 10 november.

Adressenbestand
Afgelopen zomer is het adressenbestand van het Diaconaal Platform Dordrecht jammerlijk verdwaald op de digitale snelweg en tot op heden heeft het de weg terug niet kunnen vinden; te vrezen valt dat dit ook niet meer gaat gebeuren. Daarom werken we vanaf nu met een nieuw bestand, maar daar zal nog het nodige aan gesleuteld moeten worden. Ongetwijfeld zullen er voor de volgende halfjaarlijkse bijeenkomst mensen niet rechtstreeks uitgenodigd worden, terwijl dat voorheen wel het geval was. Anderen stonden eerder niet in ons bestand, maar hun adres  kregen we via-via. Bij voorbaat onze excuses voor de overlast, maar we zouden u erg dankbaar zijn als u ons wilt helpen het bestand weer zo adequaat mogelijk te maken. 
 
Laat het ons s.v.p weten via info@diaconaalplatformdordrecht.nl 
 
  • als u onze mails niet rechtstreeks ontvangt, maar dat in het vervolg wel graag zou willen, en
  • als u onze mails ongevraagd en ongewild ontvangt.
 
U mag deze uitnodiging ook breed verspreiden; we horen van de mensen die u aanschrijft dan ook wel of ze in ons bestand willen staan. 

Hartelijke groet,

DIACONAAL PLATFORM DORDRECHT

ds Wim Aanen, voorzitter
078-6311943


Klik hier voor het verslag van de laatste halfjaarlijkse bijeenkomst van 10 maart 2016