Welkom op de site van het

Diaconaal Platform Dordrecht (DPD)Beste diakenen en andere belangstellenden,
 
De volgende halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD hopen we te houden op: 

donderdagavond 15 maart 
in de Kandelaarkerk van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), 
Van Eesterenplein 230 (Stadspolders). 
 

Inloop en koffie vanaf 19.30 uur, 
Aanvang 20.00 uur, afsluiting 22.00 uur.

Over het thema het volgende:

Wat verandert er voor de omgeving van uw kerk, als uw gemeente vertrekt?
Rare vraag wellicht in een stad met bloeiende kerkelijke gemeentes? Toch willen we tijdens onze halfjaarlijkse bijeenkomst van het DPD met elkaar een antwoord zoeken op deze vraag. We proberen als het ware van buiten naar binnen te kijken. Is dat wat we ontdekken, ook dat wat we willen zijn? Hebben we helder wat we willen uitstralen?  Kennen we de behoeftes om ons heen? Zien we wellicht midden in de stad velden die wit zijn om te oogsten? Wat leert de Bijbel ons over het aanwezig zijn in de wereld?
Mogelijk denkt u nu dat deze avond vooral gaat over evangeliseren in de stad en bent u al van plan deze uitnodiging door te zetten naar de evangelisatiecommissie. Dat mag, ook zij zijn welkom! Maar toch willen we vooral dat u vanuit de diaconie aanwezig bent. Juist binnen het diaconaat kennen we immers een eigen manier van ontfermend verbonden zijn met de mensen om ons heen?
We zullen stil staan bij het effect van hoe je aanwezig bent. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt de theorie over menselijke verhoudingen en houdingen? Hoe gaan hulpverleners om met het er willen zijn voor de ander? Ook zullen enkele van onze gemeentes laten horen hoe zij bezig zijn met hun plaats in de stad. Naast het leren van elkaar is er uiteraard tijd voor bezinning en ontmoeting.
Aan het einde van de avond mag u verwachten opnieuw en wellicht anders geïnspireerd te zijn om in en met uw gemeente, maar ook als Diaconaal collectief uw taak te vervullen.
We vinden het fijn om u op 15 maart weer te ontmoeten!

We hopen dat u er in grote getale bij kunt en wilt zijn.

Hartelijke groet,
DIACONAAL PLATFORM DORDRECHT

ds. Wim Aanen, voorzitter
078-6311943


Klik hier voor het verslag van de laatste halfjaarlijkse bijeenkomst van 12 oktober 2017