Welkom op de site van het

Diaconaal Platform Dordrecht (DPD)
Halfjaarlijkse bijeenkomst

Hopelijk hebt u em al in uw agenda staan, maar voor het geval dat niet het geval is: noteert u s.v.p. de volgende halfjaarlijkse bijeenkomst. Onder het voorbehoud van Jakobus houden we die op donderdagavond 14 maart 2019.  In het verlengde van de vorige bijeenkomst willen we nagaan hoe er op wijkniveau verbinding kan ontstaan in de zorg voor voor kwetsbare wijkbewoners tussen vrijwilligers en professionals.  Daarom worden ook de vertegenwoordigers van die laatste groep - in het bijzonder uit de Sociale Wijkteams - uitgenodigd en verwacht.  En we hopen op veel christenen die, al dan niet als ‘ambtsdrager,  het verlangen hebben van betekenis te zijn voor het deel van de stad waar zij wonen en/of kerk zijn. 

 
Huisraadbank en Geef het Dordt
Tijdens de afgelopen halfjaarlijkse bijeenkomst vertelde Erik van der Werf van de Huisraadbank dat er de de afgelopen 1,5  jaar weinig of geen hulp gegeven kon worden, omdat er geen opslagruimte beschikbaar was. Gelukkig kon Geef het Dordt vaak wel helpen. Maar nu dreigt ook voor deze organisatie ‘dakloosheid’; het schoolgebouw aan de Bosboom Toussaintstraat waar men gebruik van maakt, moet uiterlijk 1 mei ontruimd zijn. Daarom de vraag wie er kan helpen. 
Erik vertelde ook dat er een groeiend contact en samenwerking is tussen de Huisraadbank en Geef het Dordt; het zou mooi zijn als beide organisaties de komende jaren samen zouden kunnen beschikken over een royale, betaalbare (gratis mag ook!), goed bereikbare  ruimte die voor langere tijd gebruikt kan worden. Daarom de dringende vraag aan de ontvangers van deze brief: wie heeft of weet er iets. Reacties aan Erik en Riet van de Werf  van de Huisraadbank (078-8436672 of e.vanderwerf@live.nl ) of Geef het Dordt ( 06-12269758 of contactformulier op http://geefhetdordt.nl/contact/ ).
Hartelijke groet,

DIACONAAL PLATFORM DORDRECHT

ds. Wim Aanen, voorzitter
078-6311943


Klik hier voor het verslag van de laatste halfjaarlijkse bijeenkomst van 11 oktober 2018.