Initiatieven in Dordrecht 

In Dordrecht zijn er verschillende initiatieven om mensen te helpen die het nodig hebben.

Op deze site vindt u informatie over de volgende organisaties:

Financiële hulp
• Sociaal Fonds vd Kerken
• Leergeld

Praktische hulp:
• Hulp in Praktijk (HiP)
• Present
• Serve the city  
• SchuldHulpMaatjes

Hulp in natura
• Voedselbank
• Kledingbank
• LETS-ruilwinkel

Belangenbehartiging
• WMO- adviesraad
• Platform Dak- en thuislozen