Bestuur

Niet alleen de lijst met kerkelijke gemeenten die zich bij het DPD hebben aangemeld als deelnemer (klik hier voor de deelnemers), maar ook de samenstelling van het  bestuur is een afspiegeling van de breedte van het kerkelijk leven op het Eiland van Dordrecht.

 •    Ds. Wim Aanen (voorzitter) werkt één dag per week voor de Diaconie der Hervormde
      gemeente te Dordrecht en is coördinator voor Dordrecht van SchuldHulpMaatje
      Drechtsteden.

 •    Mw. Petra van Berchum (secretaris) is actief binnen de Diaconie van de Evangelische
      gemeente Jozua.

 •    Paul de Romph is pastoraal buurtwerker bij het missionair project ‘Staartlicht’ van de       
      Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt).

 •    Mw. Wilma van Rijn is betrokken bij de caritas van de Heilige Theresia van Ávila
      Parochie. 


•    
Ariadne Pors is lid van de gereformeerde gemeente (Julianakerk) en daar  nauw
      betrokken bij de eigen ‘hulpdienst’ van de gemeente. In het dagelijks leven geeft zij
      leiding aan het Sociaal Wijkteam Krispijn.

  ===================

 •    Friso Goudriaan is penningmeester van de stichting - die momenteel een jaarrekening
      en begroting heeft van enkele tientjes - , maar vergadert in de regel niet (meer) mee
      met het bestuur. Hij is o.a. penningmeester van de Diaconie der Hervormde gemeente
      te Dordrecht en het Sociaal Fonds der Kerken.

 •    Willemijn Gort is geen bestuurslid van het DPD; zij houdt voor het DPD de website bij.
      Willemijn is gemeentelid van de Baptistengemeente Dordrecht (Kruiskerk).