Samenwerking

In de zomer van 2013 heeft het DPD overleg gevoerd met zeven ‘hulporganisaties’’. Sommigen daarvan zijn vanuit de kerken ontstaan, anderen zijn dat niet, maar allemaal krijgen ze steun vanuit één of meerdere kerkelijke gemeenten. Het gaat om de drie ‘diaconale banken’ (de Voedsel- Kleding- en Huisraadbank), HiP/Present, het Sociaal Fonds der Kerken, Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden en Stichting Leergeld

Afgesproken is zo nauw mogelijk samen te werken  om zo effectief mogelijk te kunnen helpen. Er komt een gezamenlijk intakeformulier voor hulpvragen aan meerdere organisaties tegelijk. Ook zal er worden samengewerkt bij de intake; óók om te voorkomen dat hulpvragers meerdere keren hun verhaal moeten doen.
Verder is het doel te voorkomen dat de hulporganisaties elkaar concurrent worden op het collecterooster van de kerken.