“Als ik dit eerder had geweten had ik mevrouw Nustelaet ook kunnen helpen. Met meneer Vroegerbeij weet ik nu gelukkig de weg…”

 

Diakenen kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen kerkmuren maar ook binnen de eigen stad. Uw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander erg belangrijk zijn. Netwerkende kerken, dit is het ondersteunen van elkaar bij het in praktijk brengen van Christelijke naastenliefde.

 

Wat is het DPD


Het Diaconaal Platform Dordrecht (DPD) is een stichting die diaconieën en hulpverlenende instanties samenbrengt in een platform wat bedoeld is voor kennis uitwisseling en praktische ondersteuning naar elkaar.

In het voorjaar van 2011 is het DPD in het leven geroepen, in 2015 wil het platform 80% van de kerken aangesloten hebben op elkaar. Meerdere grote steden in Nederland hebben reeds langer een diaconaal platform en daar wordt het als bijzondere versterking ervaren in het diaconaal werk.

 

Waardevol

De drie belangrijkste punten zijn:

1. Communicatie tussen diakenen onderling met oog op hulpzoekers, netwerken en deskundigheidsbevordering.
2. Tot stand brengen van communicatie tussen kerken en hulporganisaties met het oog op hulpverlening, vrijwilligerswerving en kennis overdracht.
3. In gesprek met de gemeentelijke overheid, gezamenlijk stem geven aan diaconaal werk van de kerken in Dordrecht, om de belangen van hulpvragers te behartigen.

Dit wordt gerealiseerd door het samenbrengen van diaconieën en hulpverlenende instanties die informatie uitwisselen en elkaar praktisch aanvullen en versterken.

Een uitgebreider antwoord op de vraag "Wat is en wat wil het DPD" kunt u hier downloaden.

 

Aansluiten

Kerken en diaconieën kunnen aansluiten bij het DPD door een email te sturen naar email adres info@diaconaalplatformdordrecht.nl, waarin de gemeente aangeeft deelnemer te willen zijn en daarbij de gegevens van de contactpersoon.

Aan deelnemen zijn geen kosten verbonden, wel vraagt het DPD, indien daarvoor de mogelijkheid is, eens per 5 jaar kosteloos gastvrouw te willen zijn van de halfjaarlijkse bijeenkomst.

Het DPD nodigt de aangesloten kerken uit om de behoeften op vlak van samenwerking aan het DPD door te geven. Zo kan het DPD dit doorgeven aan de andere aangesloten kerken. Tegelijk word regelmatig een beknopt overzicht met daarin een link naar deze webpagina gestuurd naar de contactpersonen van de kerken met de vraag dit te plaatsen in kerkbodes en websites. Op deze manier ontstaat een netwerk waar nodige informatie makkelijk teruggevonden kan worden.

Eens per half jaar houdt het DPD een bijeenkomst. Iedere diaconie krijgt hiervoor een uitnodiging. Hierin wordt aandacht gegeven aan actuele thema’s.

 

Deelnemen of vragen? Mail info@diaconaalplatformdordrecht.nl