.....ALS VRIJWILLIGER


SchuldHulpMaatje

Ben jij zo iemand met een luisterend oor en inlevingsvermogen? Je kunt praktische hulp bieden door orde te scheppen in de administratieve chaos. En onderschat het geven van morele steun niet. Wie dat aan iemand kan bieden is goud waard.

Op gezette tijden wordt er in de Drechtsteden een driedaagse cursus georganiseerd voor mensen die SchuldHulpMaatje willen worden. Hier kun je lezen wat je kunt verwachten en wat er van je verwacht wordt als maatje.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de coördinator van SchuldHulpMaatje Drechtsteden, Lisanne Vader, tel. 06-22351267, mail shmdrechtsteden@gmail.com

Meer informatie en aanmelden kan ook via www.schuldhulpmaatje.nl Stichting Ontmoeting

Steunpunt Nazorg ex-gedetineerden Dordrecht zoekt vrijwilligers voor praktische hulp en een vrijwilliger voor secretariële ondersteuning.

Wij bieden praktische hulp aan ex-gedetineerden bij het opbouwen van een leven na detentie. Wij nemen hen niet alles uit handen, maar zijn hen een “steun in de rug” bij alle praktische zaken waar ze tegenaan lopen. Denk aan het vinden van een dak boven het hoofd en inkomen. Ook voorzien we in het hebben van een sociale kring, als dat nodig is. Vanuit een christelijke visie helpen wij onze medemens waar andere hulpverlening stopt. Het Steunpunt nazorg ex-gedetineerden Dordrecht is een vrijwilligersteam van Stichting Ontmoeting.

Lees voor een korte impressie het verhaal van Edward op www.ontmoeting.org/dordrecht. Spreekt dit verhaal je aan?

Bekijk de vacatures op www.ontmoeting.org/vrijwilliger of neem contact op met Gijsbert van der Klis (nazorgexgedetineerden@gmail.com of 06- 53132644). 

 

Vluchtelingenwerk


Vluchtelingenwerk Nederland zoekt vrijwilligers om mee te doen in initiatiefgroep ongedocumenteerden en voor allerlei werkzaamheden.

-financiële ondersteuning en ruimte voor het opzetten van een Wereldhuis 
-ondertekenen intentieverklaring 

VluchtelingenWerk Zuidvleugel 
-financiële ondersteuning bij kosten van gezinshereniging: ticket- en legeskosten 
-vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden bij VluchtelingenWerk

https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/228981/content/vacatures?field_type_vacature_value_selective=All&field_term_gemeente_tid_selective=All 


ReconnAct Dordrecht/ Drechtsteden zoekt pioniers voor het opzetten van een Job & ZZP-maatjesinitiatief. ReconnAct is een nieuw landelijk Job- en ZZ
P-maatjesinitiatief, ontstaan vanuit GIDS Netwerk. ReconnAct wil een beweging zijn die mensen weer aan werk helpt, vooral kwetsbare mensen en ZZP-ers die te weinig werk hebben. Dit doen ze door maatjes te werven en op te leiden en hen te koppelen aan mensen die werk zoeken. Op dit moment zoek ik nog mensen 
(of p
artnerorganisaties) die dit initiatief met mij in de Drechtsteden willen lanceren; o.a. ondernemers, fondsaanvragers, hulpverleners, webdesigners of gewoon projectmedewerkers. 

Zie voor meer informatie de website: www.reconnact.nl of neem contact op met Arthur Moen, 06-40935289, arthurmoen@hotmail.com