....MET GELD


Alle organisaties die hulp verlenen, kunnen geld gebruiken. Op deze site beperken we ons vooralsnog tot het vermelden van de gegevens van de zeven samenwerkende organisatiesSchuldHulpMaatje

Financiële steun is welkom op rekening NL30RABO0172480841 van de stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden te Dordrecht.
Voor informatie over de financiën kunt u bellen of mailen met de secretaris van het bestuur, mw. E. (Tine) Kouwenhoven - Hebels, tel. 078-6153596, tinekouw@gmail.com 

Voedselbank

Informatie over financiële ondersteuning op de site


Kledingbank

Informatie over financiële ondersteuning op de site

 

Geef het Dordt

Informatie over financiële ondersteuning op de site  


Stichting Present

Informatie over financiële ondersteuning op site