Belangenbehartiging


WMO adviesraad

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn er in alle gemeenten ook WMO-adviesraden in het leven geroepen.
In de Dordtse raad  zit ook een vertegenwoordiger namens alle kerken, mw. Wilma van Rijn. U kunt haar benaderen via v.rijnj@planet.nl


Platform Dak- en thuislozen

Voor deze groep medeburgers kent Dordrecht  een eigen platform; daarin zijn o.a. het Leger des Heils, het Diaconaal Aandachtscentrum en Inloophuis De Hoop vertegenwoordigd. Secretaris van het platform is Theo de Rooij, theoderooij7@ziggo.nl


Platform tegen Armoede

Dit platform is een initiatief van drie politieke partijen in Dordrecht (PvdA, GroenLinks en de SP) en de lokale afdeling van het FNV. Zie voor informatie en de contactgegevens http://www.platformarmoededrechtsteden.nl/