Belangenbehartiging


WMO adviesraad en Jeugd

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn er in alle gemeenten ook WMO-adviesraden in het leven geroepen. IN Dordrecht heet die inmiddels Adviersraad WMO en Jeugd. Voor informatie kunt u hier kijken of bellen met beleidsmedewerker Mariëtte Teunissen, te bereiken via 06 – 38 54 59 12.  U kunt ook direct contact opnemen met de voorzitter Jan Slappendel via 06 – 23 75 76 85


Platform Dak- en thuislozen

Voor deze groep medeburgers kent Dordrecht  een eigen platform; daarin zijn o.a. het Leger des Heils, het Diaconaal Aandachtscentrum en Inloophuis De Hoop vertegenwoordigd. Secretaris van het platform is Theo de Rooij, theoderooij7@ziggo.nl


Platform tegen Armoede

Dit platform is een initiatief van drie politieke partijen in Dordrecht (PvdA, GroenLinks en de SP) en de lokale afdeling van het FNV, maar kent momenteel veel meer deelnemers. Kijk hier voor informatie en de contactgegevens.