Voor financiële hulp kunt u terecht bij onderstaande organisaties:


Sociaal Fonds van de Kerken

Via het Sociaal Fonds van de Kerken kan soms een (bescheiden) bijdrage of lening worden verstrekt in situaties waarin geen andere voorzieningen voorhanden zijn. Zie de eigen pagina van het Sociaal Fonds voor meer informatie.

Het Sociaal Fonds van de Kerken is een organisatie die als doel heeft: het onder omstandigheden bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van Dordrecht, die in een zodanige financiële noodzaak verkeren dat zij bedreigd worden in hun maatschappelijk functioneren. (art. 2 lid 1a van de statuten).

Personen die onder deze categorie vallen, kunnen een aanspraak maken op een lening of gift uit dit Sociaal Fonds. Een aanvraagformulier kunt u downloaden via onderstaande link en opslaan op uw computer.

U kunt het (zo volledig mogelijk) ingevulde formulier opsturen naar ons e-mailadres sociaalfondsdordrecht@gmail.com

Download hier het aanvraagformulier: Aanvraagformulier.doc

In de praktijk werkt het bestuur samen met hulpverleningsorganisaties. Het bestuur probeert een aanvraag binnen 10 dagen af te handelen: door de aard van de aanvraag kan het zijn dat het bestuur moet afwijken van deze termijn. Overigens moet worden gemeld dat het fonds een beperkte begroting heeft en bedoeld is voor schrijnende situaties.

In het Sociaal Fonds participeren verschillende kerken en gemeenten, die elk ook een afvaardiging hebben binnen het bestuur. Gezamenlijk dragen zij verantwoordelijkheid voor de financiën van het fonds.

Download hier het beleidsplan 2016 - 2019 van het Sociaal Fonds.

Voor nadere informatie: mail naar sociaalfondsdordrecht@gmail.com of bel 06-42062774.

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.
Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig  participeren in de samenleving.

Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is : “Alle kinderen mogen meedoen”

Meer info: www.leergelddrechtsteden.nl

Stichting Urgente Noden

Sinds het voorjaar van 2016 kunnen Drechtstedenaren in noodgevallen ook een beroep doen op de Stichting Urgente Noden (SUN) - Drechtsteden. Zie voor de voorwaarden en werkwijze de site: http://sundrechtsteden.nl