Voor hulp in natura kunt u terecht bij onderstaande organisaties:


Voedselbank

De hulp van de Voedselbank Dordrecht is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is in principe tijdgebonden. Dat doen we door mensen/gezinnen, op verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedselpakket te verstrekken.

Hulp kan worden geboden voor een maximum periode van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering. Hiervoor werkt de Voedselbank Dordrecht  samen met bedrijven en supermarkten. Zij doneren hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen verkopen.

Dit levert diverse voordelen op voor alle betrokken partijen.

  • Er gaat geen voedsel verloren.
  • Mensen met weinig geld krijgen eten.
  • En bedrijven kunnen op relatief goedkope wijze van hun overschotten afkomen.

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het milieu minder wordt belast. Voedselbank Dordrecht is aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie van Voedselbanken. Voedselbank Dordrecht werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en is afhankelijk van giften van derden (in geld, natura en in goederen)  om de doelstellingen te realiseren.

Zie www.voedselbankdordrecht.nl voor meer informatie (zoals de voorwaarden voor aanmelding en de aanmeldprocedure).


Dagelijks Brood


Wie om de één of andere reden niet in aanmerking komt voor een wekelijks pakket van de Voedselbank, kan wellicht wel een beroep doen op de werkgroep Dagelijks Brood van de Dordtse Evangelisatie.
Zie 
www.dordtse-evangelisatie.nl voor de criteria en de aanmeldprocedure. 
 
Kledingbank Dordrecht


De kledingbank is een stichting met als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar dit niet (meer) kunnen betalen.
 
Ook in Dordrecht en omstreken bestaat deze behoefte. Veel burgers verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben om kleding en schoenen aan te schaffen voor henzelf, de kinderen en partner. 
Meer info: www.kledingbank-dordrecht.nl  Stichting Huisraadbank

In de lijn van de Voedselbank en de Kledingbank is de Huisraadbank opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel goede, gebruikte huisraad in te zamelen en weg te geven aan mensen die dit om allerlei redenen zelf niet kunnen betalen. 

Helaas kan de Huisraadbank op dit moment niet naar behoren functioneren, omdat ze al langere tijd niet de beschikking heeft over opslagruimte. Wel wordt zoveel mogelijk samengewerkt met, of hulp gegeven aan Geef het Dordt, zie hierna. 
Zie voor verdere informatie onze website http://www.huisraadbank.nl/

Geef het Dordt

Geef het Dordt heeft dezelfde doelstelling als de Huisraadbank: meubels en andere goederen die heel, schoon en bruikbaar zijn inzamelen en beschikbaar stellen aan mensen die niet in staat zijn de goederen te kopen. Zo mogelijk wordt van de ontvangers een wederdienst gevraagd.
Zie http://geefhetdordt.nl 
LETS ruilwinkel Dordrecht


LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem. Oftewel: het ruilen van goederen en diensten op lokaal niveau door wijk bewoners onderling.
Er wordt geen geld gebruikt, de transacties worden bijgehouden en verrekend door middel van een punten systeem.
Een eeuwenoud concept dat burgers van elke achtergrond en leeftijd bij elkaar brengt, dat heet in de volksmond: ruilhandel!  
Meer info: www.letsdordrecht.nl


Blik op de Plank

Blik op de Plank is een ruilwinkel voor etenswaren en verzorgingsproducten. Men kan hier een product komen ruilen voor een ander product van dezelfde waarde, zodat er niets weggegooid hoeft te worden omdat men
het niet lekker vindt. 
Blik op de Plank is gevestigd in de Koloriet aan de Jacob Marisstraat 70 (Krispijn). 
Meer informatie vindt u op Facebook.


Facebook; krijgen en ruilen


Op Facebook zijn er diverse groepen waar je gratis spullen en eten kan krijgen.
Ook zijn er ruilgroepen, waar je spullen of diensten kan ruilen voor andere spullen, boodschapjes of diensten. Iedere groep heeft zijn eigen regels met betrekking tot het reageren op spullen, dus lees deze altijd even door.
Hieronder wat linkjes naar groepen.


Dordrecht deelt/geeft:
https://www.facebook.com/groups/631900260162668/ 


Weggeefhoek Dordrecht:
https://www.facebook.com/groups/589213971130353/ 

Opruim en weggeefgroep Dordrecht:
https://www.facebook.com/groups/348209455288544/

Ruilhandel Dordrecht: 
https://www.facebook.com/groups/RuilhandelDordrecht/

Econo mini: 
https://www.facebook.com/groups/1387060501560974/

Ruilen in Dordrecht en omstreken: 
https://www.facebook.com/groups/206010372925040/Hoe bezuinig jij in je huishouden, hoe doe je voordelig boodschappen, waar maak je voordelig mee schoon, hoe verwijder je die vervelende vlekken?
Al deze vragen mag je stellen op onderstaande Facebookgroep Low budget tips en vragen. En hier zijn nog veel meer tips te vinden:
https://www.facebook.com/groups/low.budget.tips.en.vragen/