Nog meer hulp

Er zijn in Dordrecht nog veel meer organisaties die hulp bieden, ook op andere gebieden dan die al genoemd zijn. Heel veel van die adressen vindt u op de website Geldenzo:
https://www.geldenzodordt.nl/