Schuldhulpmaatjes

SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen of ten behoeve van schuldpreventie. 

Vanaf medio 2011 zijn er ook in Dordrecht opgeleide maatjes beschikbaar. Zie voor meer informatie over het project de website van Schuldhulpmaatje; www.schuldhulpmaatje.nl 

Voor hulp bij (dreigende) schulden kun je mailen naar de coördinator van SchuldHulpMaatje Dordrecht: shmdordrecht@gmail.com.

Aanmelden kan ook via www.uitdeschulden.nu


Schuldhulp door de Sociale Dienst Drechtsteden


De Sociale Dienst Drechtsteden kan mensen met dreigende schulden op verschillende manieren bijstaan. Op deze website 
vind je informatie over het zelf oplossen, een budgetgids, bespaartips en - wanneer er geen sprake is van problematische schulden- over de mogelijkheid tijdelijk  gratis budgetbeheer te krijgen. enz. Ook kun je via deze site de gemeente benaderen met het verzoek informatie te verstrekken over het A-team, dat kan helpen een administratie te ordenen; meer informatie vindt u hier.